Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Fågelklubben Hultsfred har under verksamhetsåret 2013 haft 67 betalande medlemmar, vilket glädjande är 11 fler än föregående verksamhetsår.

Årsmötet hölls fredagen den 8 mars i Fotoklubbens lokal i Föreningshuset, Hultsfred.

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande:

Ordf.: Kenneth Rosén

Vice ordf.: Bo Lodin

Sekreterare: Katarina Genberg

Kassör: Jan Karlsson

Övriga ledamöter: Jan Blixt, Lena Carlsson och Lill Karlsson

Styrelsesuppleanter: Åke Nilsson, Thorbjörn Swahn och Bengt Falke

Valberedning: Thorbjörn Swahn och Håkan Faxberg

Revisorer: Annelie Kjellgren och Christer Rosén

Revisorsuppleanter. Åke Nilsson och Ulla Falke

Styrelsen har under det gångna året haft 7 protokollförda styrelsemöten.

Föreningen fick under verksamhetsåret 1061:- från Kultur och Fritidsnämnden.

Under året har klubben haft 17 programlagda aktiviteter, 10 under våren och 7 under hösten, vilket är 5 fler än föregående år.Deltagarantalet har i medel varit 7-8/programpunkt. Kvällsvandringen vid Alkärret och Fågelskådningens dag drar upp detta medel då antalet vid dessa aktiviteter var högt.

Bland aktiviteterna kan nämnas bl.a.

Uknö Glo 19 januari

En mycket kall exkursion mot Uknö Glo lockade 6 personer som trotsade kölden. Bengt och Ulla Falke som varit där tidigare guidade oss längs isvakar och vassruggar. Trots flitigt letande hittade vi dock inga skäggmesar. Vid bron mot Loftahammar drog en havsörn förbi.

Vinterfåglar inpå knuten 25 – 28 januari

I samband med denna riksomfattande aktivitet hade FKH färdigställt en utställning på Hultsfreds bibliotek. Den informerade om fågelmatning och illustrerades av fågelfoton av klubbens egna medlemmar. Den blev välbesökt och reportage gjordes i flera lokaltidningar. Utställningen gick sedan vidare till Virserums bibliotek.

Naturreservatet Grönudd 13 april

Det blev 5 personer som gav sig ut i ”det stora gröna” under dagen. Det var svårframkomligt med på sina håll 30 cm snö. Minst två spelande järpar visade upp sig på närhåll. I skogen hördes även sång av svartmes, tofsmes, talltita och dubbeltrast. En konditionsstyrkande färd!

Fågelskådningens dag/Fågeltornskampen 4 maj

Tornet i Järnudda var bemannat från 05:45 fram till 13:10. Under dagen besöktes tornet av sammanlagt 13 personer och sammanlagt sågs 71 arter. Av de 61 tornen som medverkade i Sverige kom Järnudda på 21: a plats. Hangö i Finland tog hem det hela med 115 arter och bästa torn i Sverige blev Stockviken på Gotland med 100 arter.

Krickor, skedänder och en hona salskrake rastade och rördrommen tutade på. En röd glada höll till runt Järnudda och roligt nog uppstod lite brushanespel på norra maden. Extra kul var att skrattmåsarna hade börjat med bobygge både i södra och norra viken.

Vandring i naturreservatet Alkärret 29 maj

Trots myggornas ihärdiga anfall lockade denna programpunkt hela 50 personer! Mycket positiv respons och under en dryg timmes färd genom Alkärret berättades om de olika innevånarna och stjärtmesarna visade upp sitt bo.

Inventering vid Herrstopet 6 juni

7 personer var med och inventerade i markerna runt Herrstopet från 08:00 till 15:00

Allt som sågs antecknades och kommer att läggas till den sammanställning som senare ska göras för området.

Hästö Yxern 12 oktober

En fantastiskt vacker höstdag besökte 3 personer Hästö som ligger i sjön Yxern. Markägaren har röjt fram lövträd och bevarat stora delar av området till hackspettarna. Bl.a. kunde en spillkråkas idoga bearbetande studeras och vid fikan vid Yxern drog en fjällvråk över.

Janne Karlsson som varit i området förut guidade över stock och sten.

Gäss och örnar på Mörlundaslätten 27 oktober

En exkursion som genomfördes ihop med Emådalens Naturskyddsförening. Det blev 8 personer som spanade bland gässen på slätten där bl.a. 650 vitkindade gäss rastade.

Smålandsracet 2 – 3 november

10-15 personer bidrog med rapporter under denna något regniga och bistra helg. Vi lyckades få ihop hela 97 arter och med detta hamnade vi på 8: e plats av sammanlagt 18 lag där Kalmar blev 1: a med 119 arter.

Inventering Hultåsa, Herrstorpet 10 november

Återigen ihop med Naturskyddsföreningen och nu inventerades i huvudsak branten väster om Hultåsa. Riktigt spännande miljö för svampar, mossor och lavar. En tjädertupp visade upp sig och den vackra lunglaven hittades.

Innekväll i Kaffestugan Hultsfreds hembygdspark 23 november

En programpunkt som på kort tid har blivit tradition. 10 personer umgicks, åt och kollade på bilder under trevliga former.

Ryningenprojektet har tillsammans med Emådalens Naturskyddsförening fortsatt under året.

De två fågeltornen är färdigställda under året och arbetet med leder och informationsskyltar m.m. har fortsatt. Fortfarande är en del saker såsom skötselavtal oklart vid skrivandes stund.

Under året har en fotokurs genomförts under ledning av Bengt Falke vilket rönt stor uppskattning. En fortsättning är planerad under 2014. Klubbens planerade resa till Helgoland ställdes in p.g.a. fullbokat boende och istället ordandes en fotohelg vid Getterön i Varberg där kamerorna gick varma under Bengt Falkes ledning. En lyckad helg.

Under året har FKH gett synpunkter på en planerad 400kv ledning genom Hultsfreds kommun, markavvattningsprojekt på Mörlundaslätten och en planerad våtmark/karpdamm vid Järnudda i anslutning till Hulingen.

Materialet till nr 1 av regionalföreningen Östra Smålands Ornitologiska Förenings tidskrift ”Fåglar i Östra Småland” stod klubben för.

Under året har klubbens nya hemsida lanserats och ska under 2014 utvecklas ytterliggare.

Ett avtal har skrivits med Länsstyrelsen i Kalmar där klubben åtar sig arbetet med att se över skyltning och märkning av fågelskyddsområdet i södra Hulingen mot en årlig ersättning.

Fågeltornet i Järnudda har oljats ordentligt och leden har märkts ut med skyltar.

Planeringen för byggande av boplattformar till Lönnekullaviken har bestått i insamlande av ritningar och information om liknande projekt. Förhoppningsvis tar projektet form under 2014.

Inventering och vidare rapportering om häckande fiskgjusar har genomförts då fiskgjusen var s.k. riksinventeringsart under året.

Klubben medverkade i inventeringen av kungsörn i mars då lämpliga utsiktspunkter besöktes på jakt efter spelflygande örnar.

Vidare har klubben medverkat vid möten angående området längs norra Hulingen och gett synpunkter på trädfällningar och eventuell spång genom naturreservatet Alkärret.

Hultsfred 2014 03 11

Ordf. Kenneth Rosén

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *