Reserapport Polen försommaren 2011

Med anledning av att Fågelkubben Hultsfred bildades för 10 år sedan gjordes en jubileumsresa till Biebzaflodens våtmarker i nordöstra Polen. Detta är en reserapport som inte bara tar upp de fågelarter som sågs utan beskriver resan mer berättande. Förhoppningsviskan rapporten ge tips till de som planerar en tur till området och dessutom ge en bild av vår tripp. Med hyrd Wolksvagenbuss drog ett gäng på 7 personer iväg från Hultsfred… Read More »

Upprop om kungsörn

För att man ska kunna ta hänsyn till örnhäckningar vid ärenden som gäller olika exploateringar är det viktigt att känna till var häckningarna finns. Sedan 2006 har Länsstyrelsen haft ett väl fungerande samarbete med Projekt Havsörn och tack vara detta har många exploateringar som hotat örnarna kunnat stoppas. Kontaktperson på Länsstyrelsen är Helena Lager (helena.lager@gmail.com, tel 010-223 8558, 070-259 2732) som gärna svarar på frågor om hur dessa delikata data… Read More »

Studiecirkel i fågelfotografering våren 2013

Den nya digitala tekniken gör det så mycket enklare att ta bra fågel- och naturbilder och allt fler fascineras av möjligheterna. Fågelklubben i Hultsfred arrangerar därför en studiecirkel i fågelfotografering där vi bland annat tar upp följande: Hur kommer man nära fåglarna? Stationära och portabla gömslen. Var hittar man bäst fotoplatser? Komposition. Hur hanterar man ljuset? Utrustning, teknik och inställningar för olika fototillfällen. Hur fungerar det egentligen? Vanliga problem och… Read More »