Category Archives: QR

Mullvadssyrsa

Denna inspelning är gjord av Kenneth Rosén på Vena mosse

Årta

http://www.xeno-canto.org/120389 Citering Patrick Franke, XC120389. Tillgänglig på www.xeno-canto.org/120389. Licens  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0

Vattenrall

http://www.xeno-canto.org/135266 Citering Robert van der Meer, XC135266. Tillgänglig på www.xeno-canto.org/135266. Licens  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0

Kornknarr

http://www.xeno-canto.org/152470 Citering Hans Norelius, XC152470. Tillgänglig på www.xeno-canto.org/152470. Licens  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0

Rödbena

http://www.xeno-canto.org/112778 Citering Patrik Åberg, XC112778. Tillgänglig på www.xeno-canto.org/112778. Licens  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0

Näktergal

http://www.xeno-canto.org/152472 Citering Hans Norelius, XC152472. Tillgänglig på www.xeno-canto.org/152472. Licens  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0

Gräshoppsångare

http://www.xeno-canto.org/135281 Citering Jelmer Poelstra, XC135281. Tillgänglig på www.xeno-canto.org/135281. Licens  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0

Dubbelbeckasin

http://www.xeno-canto.org/152482 Citering Hans Norelius, XC152482. Tillgänglig på www.xeno-canto.org/152482. Licens  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0

Småfläckig sumphöna

http://www.xeno-canto.org/133675 Citering Teus Luijendijk, XC133675. Tillgänglig på www.xeno-canto.org/133675. Licens  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0