Om klubben

Fågelklubben Hultsfred bildades den 8 maj 2001.

Vi är en ideell förening där medlemmarna har en sak gemensamt, intresset och fascinationen över fåglarna och medlemmarna kommer huvudsakligen från Hultsfreds och Vimmerby kommuner.

Samtidigt som vi vill sprida och väcka intresset hos den breda allmänheten så verkar föreningen för ökad kunskap och skydd av vår fågelfauna. Föreningen är öppen för alla, så vare sig du är en redan inbiten fågelskådare eller nöjer dig med att titta på domherrar och talgoxar genom köksfönstret så är du välkommen. Du behöver med andra ord inte känna att du måste kunna mycket om fåglar när du går med i föreningen. Huvudsaken är ditt eget intresse oberoende kunskap  så kommer du att lära dig lite mer efter hand.

Plattformen

I vårt program finns många olika aktiviteter och vi hoppas att du hittar du något som du tycker är intressant. Bland aktiviteterna kan nämnas uggleturer där bl.a. pärlugglor, kattugglor och även ibland berguven hörs. 2011 bar det iväg på en lite längre resa till gränsen mellan Polen och Vitryssland till våtmarkerna runt Biebrzafloden och till senvåren 2013 reser vi till Varberg för att träna fågelfotografering.

Vi har ett eget fågeltorn i Järnudda vid sjön Hulingen som vi  nyligen restaurerat till nyskick. Vi har turen att ha många fina fågelmarker med skilda naturtyper runt i kommunen. Ryningen, Mörlundaslätten, Järnsjön, Vena mosse och Versjön är platser som ofta besöks.

Medlemsavgiften är endast 100:- per år.
Du kan betala in dessa på pg. 241188-2 och uppge namn, adress och gärna e-postadress eller ta kontakt med någon i styrelsen.

Du kan även besöka vår hemsida http://fkhfred.se/ där du kan se vad som är på gång inom klubben och följa fågellivet i markerna.

 

3 thoughts on “Om klubben

 1. Emma Hemmingsson Polder

  Hej!

  Jag jobbat med att undersöka möligheterna/riskerna med etablering av vindkraft SV om Mållila. Jag är därför intresserad av att komma i kontakt med någon kunnig på området fåglar i närheten för att diskuterat förekomst av arter, häckningsplatser osv för känsliga arter. Kontakta mig på mail emma.hemmingsson@emstrategi.se eller ring 0708685102.

  Tack på förhand

  /Emma Hemmingsson Polder

  Reply
 2. Kent-Inge Perseius

  Bioblitz – Kvillemåla kvarn, Virserum, östra Småland
  Lördagen den 19 juni 2021 kommer ett antal entusiaster hålla en bioblitz intill Kvillemåla kvarn i östra Småland.
  Vi Välkomnar Alla till Bioblitz!
  Om ni har ett speciellt intresse kring någon del av det som utgör biologisk mångfald är vi förstås särskilt tacksamma för er medverkan. Vi vill gärna inventera: amfibier, däggdjur, fiskar, fåglar, insekter, kräldjur, kärlväxter, lavar, mossor, sniglar, snäckor, musslor, spindeldjur och svampar etc etc. Om man är intresserad men inte tycker att man kan så mycket – hänger man på någon av grupperna som inventerar. Någon blir ”chef” för själva inventeringen och någon annan person blir ”chef” för själva gruppen (hålla avstånd etc).
  Start kl 05.00 – slut kl, när vi bestämmer att det är lämpligt (vissa organismer visar sig ju bara när det har blivit mörkt).
  Området
  Området är inte så stort, men utgörs av flera intressanta biotoper. Framförallt finns en naturskog nära forsande vatten, spillror av en äldre granskog samt översilningsmarker – som en gång i tiden var slåttermarker.
  Vi som bjuder in
  Vi skulle vilja beskriva oss som föreningen ”Kvillemåla – kultur och naturrum”. Tidigare i år, 2021, gjorde Hultsfreds kommun en inventering av s.k. kulturbyggnader och gav dem olika kommunal ”status”. Just Kvillemåla kvarn förslogs för rivning, varför ett antal entusiaster föreslog att den istället, och markerna runt omkring, skulle avsättas som ”kultur och naturrum”. Förutsättningen, från kommunens sida, var att man köpte upp kvarnen med mark för en ”symbolisk summa”. Sagt, men ännu icke gjort! Kommunens kvarnar mal inte så fort. Vi äger i dagsläget varken kvarn eller mark. Fast ”naturrummet” är lättare att åstadkomma än ”kulturrummet” – för det sistnämnda krävs just själva kvarnen som ett muséum över svältåren 1867 – 1869. Vi förhandlar för närvarande med kommunen om det som rör ”ägande” i olika delar, men naturrummet, naturrummet – ingen kan förneka oss detta! Mycket ”lågor” och ”död ved” av olika trädslag finns det t ex mm, mm, mm!
  Platsen är speciell
  Vi vet att platsen är speciell när det gäller kulturvärden och ser dess övergripande naturvärden. Nu vill vi gärna studera dessa naturvärden mera systematiskt, med hjälp av entusiaster.
  Smittsäkerhet
  Med tanke på rådande pandemi kommer eventet såklart utföras smittsäkert! För Kvillemåla kultur- och naturrum:
  /Kent-Inge Perseius, telefon 076-135 35 16 Anmälan: ki.perseuis@gmail.com

  Reply
  1. Kenneth Rosén

   Spännande! Jag sprider detta till de som kan vara intresserade!

   Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *