Program vår – sommar 2017

Här kan du ladda ner hela programmet    Vår-Sommarprogram 2017

Lördag 1 april : Utsättning av skrattmåsflottar

Så var det dags att återigen bistå skrattmåsar och tärnor med lite boplatser i Lönnekullaviken.Vi klär in flottarna med gammal vass och starr innan vi med båt bogserar ut dom i viken. Vi håller till vid fågeltornet och vid denna tid bör det ha kommit mycket att se här nere. Bofinkar och rödhakar sjunger och kanske rördrommen har dragit igång sin konsert i vassen. I viken brukar det finnas rastande änder och doppingar. Vid tornet finns grillmöjligheter om du så vill.

Samling vid fågeltornet i Järnudda kl. 10:00  Ledare: Kenneth o Jan K

 

Torsdag 6 april:Vårkväll vid fågeltornet och holkuppsättning

Förhoppningsvis blir det en fin aprilkväll vid fågeltornet i Järnudda där vi också sätter upp en del av de holkar vi tillverkat tidigare. Förra året satt vi upp holkar som genast togs i beslag av starar, blåmesar och talgoxar. Kanske vi kan locka svartvit flugsnappare i år? Vi gör upp en brasa och spanar in den bruna kärrhökens vingliga jakt över vasshavet. De rastande krickorna och gässen hålls under uppsikt av havsörnen från någon talltopp.

Samling vid parkeringen i Järnudda kl. 18:00 Ledare: Kenneth

 

 

Lördag 22 april; Stensryds naturreservat

Denna dag besöker vi naturreservatet Stensryd beläget mellan byn Kallersebo och Åkebosjön, väster om Hultsfred. Det är ca 30 hektar stort område med hällmarkstallskog, kärr och sumpskog. Skogen är ganska gles och är uppemot 100 år gammal. Enstaka tallar är runt 150 år. Vi går runt i området och kollar det vi hitta och kanske vi stöter på tjäder. Arter som brukar trivas i denna miljö är spillkråka, talltita, svart- och tofsmes. Hinner vi gör vi ett besök vid Björnnäsets naturreservat också på andra sidan viken i Åkebosjön.

Samling vid ICA Mathuset Hultsfred kl. 10.00 Ledare Bo Lodin

 

Lördag 6 maj: Fågelskådningens dag och Fågeltornskampen

Fågeltornet i Järnudda är bemannat från klockan 05:00 fram till lite efter 13:00 denna dag.Du kan komma ner när du har lust och följa gratisföreställningen från parkett i tornet. Vi räknar de arter som dyker upp under tiden. Allmänheten bjuds ut och det brukar dyka upp ganska mycket intresserade som får en inblick i fåglarnas värld.

Ledare: Jan K o Kenneth

 

 

Lördag 27 maj: Inoljning av fågeltornet

Denna försommardag kombinerar vi fåglar och olja…Vi oljar in fågeltornet och håller koll på vad som sker i Lönnekullaviken och södra Hulingen. Vid denna tid finns det hur mycket som helst att se och vad som helst kan också dyka upp om vädret är det rätta. Ta på dig oömma kläder om du tänker vara med och olja in tornet.

Samling vid parkeringen i Järnudda kl. 09:00 Ledare: Kenneth o Jan K

 

Fredag 2 juni: Nattsjungande fåglar

Nu infinner sig den magiska tiden då röster som oftast är tysta under dagen får liv i mörkret. Längs Emån och vid Ryningen är nu bästa tiden att lyssna på näktergal, vaktel, nattskärra och kornknarr. Vi börjar med att spana av området innan mörkret sänker sig och konserten börjar! Tänk på att det kan finnas lite mygg här nere…

Samling vid Sundbergs Livs Mörlunda klockan 21:00 Ledare Calle Ljungberg

 

Lördag 10 juni: Sällevadsåns naturreservat

Vi besöker ett stycke vildmark på gränsen mellan Kalmar och Jönköpings län. Reservatet på 448 hektar följer Sällevadsån från sjön Flen i norr till Vensjön i söder. Vi vandrar längs den ständigt forsande Sällevadsån och kanske strömstare och forsärla dyker upp. I ån finns ett av södra Sveriges rikaste bestånd av flodpärlmussla och har vi tur kan vi kanske se spår efter utter. Den spännande naturskogen erbjuder goda chanser att få kontakt med järpe. Om tiden räcker gör vi även ett besök vid Järnsjön.

Samling vid ICA Mathuset Hultsfred klockan 10:00 Ledare: Jan K

 

Lördag 17 juni: Röjning av leden i Ryningen

Med hjälp av röjsågar m.m. röjer vi leden vid Ryningen och håller koll på fågellivet i området. Kanske kungsfiskaren drar förbi över Emån och säkert dyker både röd glada och brun kärrhök upp.

Samling på Stora torget i Hultsfred kl. 10:00 Ledare: Jan K o Kenneth

 

 

Lördag 12 augusti: Röjning av leden i Ryningen

Vi går över leden och snyggar till det som behövs efter sommaren. Nu har säkert sva-orna börjat samlas inför flytten och om vattenståndet är det rätta så finns även rastande vadare att skåda.

Samling på Stora torget i Hultsfred kl. 10:00 Ledare: Kennet o Jan K

 

 

Lördag 2 september: Knästorps naturreservat och södra tornet Hulingen

Inbäddade i lövskogen ligger resterna av 1700 talsbyn Knästorp som övergavs på 1800 talet. Ett stycke spännande natur med gammal lövskog och även inslag av barrskog. Här finns mycket hackspettar och i de sumpiga partierna kan ibland järpe ses. Vi vandrar runt i området och fortsätter sedan ner till södra tornet i Hulingen där man får kontakt med vassen och Lönnekullaviken. Tranorna rastar nu i stora mängder och rovfågelsträcket har börjat. Förhoppningsvis sträcker bivråkar förbi. Vi kollar även av Silverån vid Hagelsrum där forsärla ofta visar upp sig.

Samling ICA Mathuset Hultsfred klockan 10:00 Ledare: Kenneth