Program vintern 2018 – 2019

Program vintern 2018 – 2019

Här kan du ladda ner hela programmet   Vintern 2018-2019

Söndag 28 oktober
Gäss och örnar på Mörlundaslätten
Numera en smått klassisk exkursion som vi gör tillsammans med Emådalens natur-skyddsförening. På Mörlundaslätten brukar gässen rasta i stort antal och har vi tur kan både havs- och kungsörn dyka upp. Kanske den första varfågeln har dykt upp och vi fortsätter så småningom ner till Ryningen där vi kollar upp tornen och fåglar som sä-kert finns där.
Samling Sunbergs Livs Mörlunda. 09:00  
Ledare: Jan K

Lördag 3:e – söndag 4:e november
Smålandsracet
Denna helg tävlar lokalklubbarna i Småland om att se flest arter från 00:00 lör t.o.m. 24:00 sön.
Det brukar vara trevligt att upptäcka de arter som man kanske inte trodde fanns kvar så här sent på året. De senaste åren har vi varit med mer aktivt och ju fler vi kan vara desto roligare blir det. På lördagskvällen blir det ev. en träff med lite käk och taktik-snack inför söndagen. Är du intresserad ta kontakt med Kenneth, Lena, Jan K eller Calle Ljungberg. calle.ljungberg@stubbhult.nu
Är du ute på egen hand kan du rapportera dina obsar via Artportalen eller höra av dig till Kenneth.
Mer information kommer på hemsidan.

Söndag 11 november
Fågelskyddsområdet
Vi åker runt och kollar skyltar m.m runt södra Hulingens fågelskyddsområde.
Samling ICA-Mathuset Hultsfred Kl. 10.00
Ledare Kenneth och Jan K

Fredag 23 november
Innekväll i Kaffestugan Hultsfreds hembygdspark
En trevlig kväll i novembermörkret med lite käk, snack och bilder medan brasan sprakar. Ta gärna med bilder, digitala, diabilder eller papperskopior.
Vi samlas i stugan vid 17:00
Kostnad 50:-/ pers och då får du exotisk planka och kaffe.
Medtag egen dricka.
Anmälan senast 19 november till Jan Karlsson
049549877@telia.com

Fredag 25 januari– Måndag 28 januari 2019
Vinterfåglar inpå knuten
Räkna fåglar vid ditt fågelbord och rapportera till SOF.


För tolfte året i rad arrange-rar Birdlife Sverige/Sveriges Ornitologiska Förening

”Vinterfåglar Inpå Knuten”
Under 4 dagar räknar du största antalet av de arter som besöker din fågelmat-ning.
Över 20 000 rapporter har kommit in de senaste åren så det är verkligen något som engagerar den breda allmänheten.

Evenemanget genomförs både för att öka kunskapen om fågelfaunan vintertid och för att på sikt kunna följa trender av ökningar och minskningar bland ett antal av våra övervintrande fågel-arter. Du kan alltså bidra genom att räkna ”Vinterfåglar Inpå Knuten” i den ”miljöövervakning” som ge-nomförs av SOF och massor av intresserade frivilliga.

Du kan rapportera dina resultat på SOFs hemsida.


Vårprogram 2019 beräknas komma i början av februari.