Kajor, glömda dalar och ett nytt år med nya äventyr…

By | 1 februari, 2018
Vägledalen Foto: Kenneth Rosén

Ett nytt år har börjat med nya upplevelser där ute. Först en liten tillbakablick på ett par händelser från hösten 2017. Just i skrivandes stund tjattrar kajorna utanför fönstret och har mycket att avhandla inför årets häckningsbestyr och i nuet vart de ska övernatta just i natt. I augusti lämnade Lennart Davidsson och Christian Nytorpet KD in en motion med rubriken ”Åtgärda bekymren med kajor”. Man bekymrar sig över kajornas beteenden och de irritationsmoment som de utgör och föreslår att skottpengar ska utbetalas till de som kan minimera bekymren. Man uttalar sig senare att det också är omtanke om den biologiska mångfalden då stararna många gånger får se sina holkar upptagna av  kajor då de anländer på våren…Att det måste vara osedvanligt små kajor som häckar i starholkar med ett ingångshål på 50 mm är väl ställt utom all rimlig tvivel men ännu har ingen sett denna mindre variant av kajor. Fågelklubben svarade med en skrivelse där vi förklarar lite om kajor, forskning och alternativ till dödandet. Motionen togs upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige men gick aldrig igenom.        Här kan du läsa motionen som lämnades in av KD. 

Motion från Lennart Davidsson och Christian_N  och här är vår skrivelse Skrivelse angående motion Åtgärda bekymren med kajor

Under flera år har medlemmar ur Fågelklubben Hultsfred och Naturskyddsföreningen inventerat ett skogsområde sydväst Mörlunda. En bäck som rinner i en dalgång söder om sjön Maren, på kartan benämnd Vägledalen. Vi har funnit många intressanta arter både kärlväxter och kryptogamer/ mossor, lavar och svampar varav ett flertal rödlistade. Bland fåglarna kan nämnas att nötkråka finns inom området. När det under hösten 2017 var dags att sammanställa materialet så visade det sig att en avverkningsanmälan kommit in som gick in ett parti av området som naturskyddsklassats av Skogsstyrelsen. Det blev bråttom och kontakt togs med Skogsstyrelsen och avverkningen stoppades så länge. En kompletterande inventering gjordes och skickades in. Enligt Skogsstyrelsen ska det skyddsvärda området utvidgas och dessutom ska grannfastigheten inventeras. Här kan du grotta ner dig i sammanställningarna.

Vägledalen en första sammanställning av fynd                  Vägledalen komplettering

Vägledalen är ett av de utflyktsmål vi har i det nya programmet som snart dimper ner i din brevlåda. Talgoxen filar redan på och kajorna cirklar i skymningen och har nog bestämt sig för vilken nattkvist det blir. Vi ses där ute!

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *