Riksinventering av berguv 2019 och 2020

By | 18 mars, 2019

Då berguven minskat i flera landskap så kommer den att inventeras 2019 och 2020. Varje kommun har en ansvarig och i Hultsfred är det Jan Karlsson från Fågelklubben Hultsfred. Syftet är att hitta revirmarkerande hannar för att kunna bestämma hur många potentiella revir det finns. I Hultsfreds kommun har det genom åren funnits ett antal par men på flera platser har det inte hörts någon uv de senaste åren. Inventeringen sker genom avlyssning på behörigt avstånd (>100 m) från lokalen. Välj en dag med svag vind och helst ingen nederbörd. Man bör vara på plats före solnedgången och har man inte hört något en timme efter solnedgången kan man lämna platsen. För att få säkrare resultat bör man besöka varje plats två gånger. Du kan rapportera in ditt besök på artportalen eller meddela Jan Karlsson i klubben. Ett besök utan en hörd uv är också ett resultat så rapportera även detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *