Upprop om kungsörn

By | 12 februari, 2013

För att man ska kunna ta hänsyn till örnhäckningar vid ärenden som gäller olika exploateringar är det viktigt att känna till var häckningarna finns. Sedan 2006 har Länsstyrelsen haft ett väl fungerande samarbete med Projekt Havsörn och tack vara detta har många exploateringar som hotat örnarna kunnat stoppas. Kontaktperson på Länsstyrelsen är Helena Lager (helena.lager@gmail.com, tel 010-223 8558, 070-259 2732) som gärna svarar på frågor om hur dessa delikata data hanteras.

I år har för första gången ringmärkts en bounge av kungsörn i Kalmar län, Öland. Kungsörnens situation i Sverige och Norden rapporterades i samband med ett årligt kungsörnssymposium, denna gång i Falsterbo 28- 30 september. Föryngringen är under den gräns, som krävs för bibehållande av stammen. Ökad förföljelse, trafikdöd, främst tågkollisioner, förgiftning och äggsamlande är några av hoten. Sämst går det i renbetesland, som i dag utgör 55 % av Sveriges landareal.

Riksorganisationen Kungsörn Sverige rapporterar huvudsakligen landskapsvis, men i Småland har bildats kungsörnsgrupper i våra grannlän. Dessa vill samarbeta vid inventering av gränstrakterna, där flera misstänkta kungsörnsrevir kan finnas.

Kungsörn

Sista helgen i februari och första helgen i mars är lämpliga för observation av spelflygande kungsörnar, det nästan enda sättet att hitta häckningar. Lördag eller söndag får bestämmas beroende på väder. Ju fler vi är som bemannar utkiksberg, desto större möjlighet till framgång. Om allt går väl kommer Länsstyrelsen kunna betala milersättning.

Reservera den 23- 24 februari och 2-3 (9- 10 reservhelg) mars för kungsörnsinventering.

Ge förslag till utkiksberg och delge gärna era observationer från tidigare år i inlandet.

Anmälan om intresse för deltagande och/eller utkiksplatser kan ges till Per Gullstrand per.gullstrand@telia.com, som tillsammans med Arne Schönbeck och Jonas Jonsson organiserar dagarna. Om du redan har information om häckningar eller häckningsindicier, kontakta gärna Per (eller mig) oavsett om du kommer att delta eller inte.

Skicka gärna vidare till alla som kan vara intresserade! Ju fler vi blir, desto bättre inventering!

Hälsningar Per och Helena

____________________________________________

Helena Lager

Koordinator, åtgärdsprogram för hotade arter
OBS! Nytt telefonnummer: 010-223 85 58
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar

www.lansstyrelsen.se/kalmar, kalmar@lansstyrelsen.se

Växel 010-223 80 00, Fax 010-223 81 10

Läs mer om Örngruppen i Kronoberg på http://www.kofnet.org/orngruppen.html

Läs mer om inventeringsmetodik för örn:

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *