Fiskgjuse – SOFs riksinventeringsart 2013

By | 24 april, 2013

Fiskgjusen inventerades senast 2001 och tidigare 1971. Nu har SOFs forskningskommitté beslutat om en förnyad inventering. Vi vill därför uppmuntra regionalföreningarna att organisera inventeringar för att så detaljerat som möjligt få grepp om antalet häckande fiskgjusar. Det är viktigt att regionala koordinatorer utses som kan fördela inventeringsarbetet. Inventeringarna bör ta fasta på följande typer av observationer som grund för antalsuppgifter om häckningar:

 

Räkna aktiva bon. Med aktiv menas att Du ser 1-2 fiskgjusar vid ett bo under häckningsperioden. Ser Du ungar i boet, notera detta och om möjligt antalet. Vid sjöstränder hittar man i regel boet invid vattnet i toppen på ett träd. Gjusen vill nämligen ha sjöutsikt! I skogsmark är det ofta betydligt svårare att finna boet, men det ligger i regel i den riktning där gjusen hörs varna första gången. Även om Du inte hittar boet indikerar en varnande gjuse att bo finns i närheten.
Notera fiskande gjusar under sommaren och se åt vilket håll de transporterar fisken. När fågeln drar iväg (efter att ha cirklat en stund) är den nästan alltid på väg till sitt bo.


Rapportera alla obsar på Svalan. Lita inte på att andra rapporterar ditt bo utan gå in och kolla att det verkligen kommit med.

 

En intressant fråga är i vilken omfattning fiskgjusens utbredning under senare år påverkats av den ökande havsörnstammen. Vi vet att havsörnen ibland tar fångad fisk från gjusen och att arterna även konkurrerar om bon. Vi vill gärna ha in uppgifter som indikerar sådan konkurrens. Notera under Kommentar på Svalan eller rapportera till din lokala koordinator!

Frågor om inventeringen besvaras av Jan Sondell, 08-560 326 38, 070-318 85 93, jan.sondell@telia.com
 
Lycka till med den kommande inventeringen!
 
Jan Sondell                               Henri Engström  
Nationell samordnare             SOF forskningskommitté 

Lokal koordinator i Hultsfreds kommun:

Jan Karlsson:
Tel: 0495-49877 Mobil: 070-6092933
Epost: 
049549877@telia.com
 

 

 

One thought on “Fiskgjuse – SOFs riksinventeringsart 2013

  1. Pingback: Klickbar karta « Fågelklubben Hultsfred

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *