Category Archives: Inventering

Inventering i Hultåsa

Janne , Calle och Kenneth i Hultåsa; Foto: Lena Carlsson Idag den 10 november har vi varit i Hultåsa för att fortsätta inventera denna häftiga mark som kommunen har köpt in. Området vi rörde oss i idag består av barrskog, fina bergsbranter med lövskogsinslag och på sina ställen riktigt gamla träd. Dessutom ligger flera kärr nedanför bergsbranten som bitvis var svårframkomliga. Det var rätt blött i skogen, men det hindrade inte oss sju… Read More »

Fiskgjuse – SOFs riksinventeringsart 2013

Fiskgjusen inventerades senast 2001 och tidigare 1971. Nu har SOFs forskningskommitté beslutat om en förnyad inventering. Vi vill därför uppmuntra regionalföreningarna att organisera inventeringar för att så detaljerat som möjligt få grepp om antalet häckande fiskgjusar. Det är viktigt att regionala koordinatorer utses som kan fördela inventeringsarbetet. Inventeringarna bör ta fasta på följande typer av observationer som grund för antalsuppgifter om häckningar:   Räkna aktiva bon. Med aktiv menas att… Read More »

Metod för inventering av örn

Syfte Det övergripande syftet med inventeringen är att få en bättre kunskap om förekomsten av örnar och deras sträckmönster och biotopval i Jönköpings län. Vinterinventeringarna syftar till att identifiera områden attraktiva för örnar, i synnerhet områden med revir (spelflykt eller stationära adulta par). Vinterinventeringarna är också ett underlag för att välja var man ska inventera sommartid. Sommarinventeringarna syftat främst till att hitta var häckningar verkligen ägt rum samt om de… Read More »

Upprop om kungsörn

För att man ska kunna ta hänsyn till örnhäckningar vid ärenden som gäller olika exploateringar är det viktigt att känna till var häckningarna finns. Sedan 2006 har Länsstyrelsen haft ett väl fungerande samarbete med Projekt Havsörn och tack vara detta har många exploateringar som hotat örnarna kunnat stoppas. Kontaktperson på Länsstyrelsen är Helena Lager (helena.lager@gmail.com, tel 010-223 8558, 070-259 2732) som gärna svarar på frågor om hur dessa delikata data… Read More »